Κοινοπραξία Αlpha – Aktua για διαχείριση των «κόκκινων» δανείων των νοικοκυριών

alphabankΤη διαχείριση των «κόκκινων» δανείων των νοικοκυριών θα αναλάβει η κοινή εταιρεία που θα συστήσουν η Alpha Bank με την ισπανική Aktua Soluciones Financieras, η οποία αποτελεί τον μεγαλύτερο διαχειριστή επισφαλειών στην Ισπανία, αλλά και έναν από τους σημαντικότερους διαχειριστές ακινήτων.

Στη νέα εταιρεία που θα ονομαστεί Aktua Hellas, η Alpha Bank θα συμμετέχει με ποσοστό 45% και η Aktua με 55%. Η εταιρεία θα εισάγει ουσιαστικά στην ελληνική αγορά τις λύσεις που έχουν υιοθετηθεί στην Ισπανία, όπως η μεταβίβαση του ακινήτου και στη συνέχεια η εκμίσθωσή του από τον οφειλέτη, η πώλησή του ή η αγορά νέου μικρότερου ακινήτου, τις εναλλακτικές λύσεις δηλαδή που περιγράφονται στον Κώδικα Δεοντολογίας που έχει εκδώσει η Τράπεζα της Ελλάδος και τίθεται σε εφαρμογή από την αρχή του χρόνου. Στο πλαίσιο αυτό θα προτείνει προς τους πελάτες της τράπεζας λύσεις για τη ρύθμιση του δανείου τους ή τη διαχείριση της οφειλής τους.

Οπως προκύπτει από την ανακοίνωση που εξέδωσε χθες η Alpha Bank, η συνεργασία με την Aktua δεν προβλέπει τη μεταβίβαση του χαρτοφυλακίου των μη εξυπηρετούμενων δανείων των ιδιωτών. Βάσει των όρων της συμφωνίας, που τελεί υπό την έγκριση των αρμοδίων αρχών, «η Aktua Hellas θα συνάψει μακροπρόθεσμη σύμβαση με την τράπεζα για τη διαχείριση σημαντικού τμήματος των μη εξυπηρετούμενων δανείων της. Ως βασικό αντικείμενο εργασιών θα έχει τη διαχείριση δανείων σε καθυστέρηση, δίδοντας έμφαση στην προώθηση φιλικών διακανονισμών και στην εξεύρεση συναινετικών λύσεων. Η Alpha Bank θα συνεχίσει να έχει ενεργό ρόλο στη διαχείριση των εν λόγω δανείων και στη διασφάλιση των δικαιωμάτων των πελατών της. Η Aktua θα αξιοποιήσει τη σημαντική εξειδίκευση που διαθέτει στη διαχείριση στοιχείων ενεργητικού αυτού του είδους, εφαρμόζοντας δοκιμασμένες διαδικασίες και λύσεις που βασίζονται σε εξελιγμένα συστήματα πληροφορικής, εξειδικευμένες ομάδες στελεχών και στην προσφορά υψηλού επιπέδου υπηρεσιών στους πελάτες». Να σημειωθεί ότι τα στεγαστικά δάνεια της Alpha Bank στην Ελλάδα ανέρχονται σε 17,3 δισ. ευρώ σε σύνολο 52,3 δισ. ευρώ που είναι το χαρτοφυλάκιο των δανείων, ενώ ο δείκτης καθυστερήσεων στα στεγαστικά διαμορφώθηκε στο τέλος εννεαμήνου στο 29,7% και τα μη εξυπηρετούμενα στεγαστικά δάνεια στα 5 δισ. ευρώ περίπου.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Alpha Bank, κ. Δημήτρης Μαντζούνης, χαρακτήρισε τη συμφωνία «ένα σημαντικό βήμα στην πορεία ανακάμψεως του χρηματοπιστωτικού συστήματος και εν γένει της ελληνικής οικονομίας».

Η σύσταση της Aktua Hellas, συμπλήρωσε, «αποδεικνύει τη διαρκή προσήλωση της Alpha στη χρήση προηγμένης τεχνολογίας και αποτελεσματικών λειτουργικών συστημάτων». Από την πλευρά του ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Aktua, κ. Ενρίκε Ντανκάουσα Τρεβίνιο, σημείωσε ότι «η εταιρεία θα συνεισφέρει τη σημαντική εμπειρία και τεχνογνωσία που διαθέτει, με σκοπό την αποτελεσματικότερη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων στοιχείων ενεργητικού. Είμαστε πεπεισμένοι ότι αυτή η μακροπρόθεσμη συνεργασία θα δημιουργήσει νέα πρότυπα στον τομέα της παροχής υπηρεσιών παρακολουθήσεως και διαχειρίσεως δανείων στην Ελλάδα», κατέληξε.

Πρωτοπόρος στην παροχή υπηρεσιών εξυπηρέτησης δανείων

Η Aktua ιδρύθηκε το 2008 από τον όμιλο Santander, από τον οποίο ανεξαρτητοποιήθηκε το 2012 και σύμφωνα με πληροφορίες, σήμερα ελέγχεται από αμερικανικά κεφάλαια. Θεωρείται πρωτοπόρος στην παροχή υπηρεσιών παρακολούθησης και εξυπηρέτησης δανείων στην Ισπανία, η οποία, μαζί με την Ιρλανδία, υπήρξε μεταξύ των χωρών που αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα με τα επισφαλή δάνεια τόσο των ιδιωτών όσο και των επιχειρήσεων, με παράλληλη κατάρρευση των τιμών στην αγορά ακινήτων.

Στο πλαίσιο της δραστηριότητας που αναπτύσσει από το 2008, παρέχει προϊόντα και υπηρεσίες στους τομείς της διαχείρισης δανείων, της διαχείρισης ακινήτων και πιστώσεων, καθώς και της εμπορικής αξιοποίησης και πώλησης μεγάλου εύρους ενσώματων στοιχείων ενεργητικού σε όλη την ισπανική επικράτεια. Mε 400 εξειδικευμένα στελέχη και 30 γραφεία διαχειρίζεται περιουσιακά στοιχεία αξίας 14,2 δισ. Σύμφωνα με ανάλυση της Standard & Poor’s, στα υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνονται δάνεια αξίας 10 δισ. και χαρτοφυλάκιο ακινήτων αξίας 4,7 δισ. Μεταξύ των πελατών της συγκαταλέγονται τα μεγαλύτερα τραπεζικά ιδρύματα της Ισπανίας, διεθνείς τράπεζες και επενδυτικές εταιρείες παγκόσμιας εμβέλειας, στοιχείο που αντανακλά την ικανότητά της να προσελκύει εργασίες από διαφορετικές πηγές.

Η Aktua περιλαμβάνεται στις τρέχουσες αξιολογήσεις της Standard & Poor’s, με πρόβλεψη σταθερή, ενώ σε πρόσφατη ανάλυσή του, ο διεθνής οίκος αναφέρεται στη μακρόχρονη πείρα της διοικητικής ομάδας της Aktua, στα αξιόπιστα πληροφοριακά συστήματα, στο ορθώς σχεδιασμένο πρότυπο διακυβέρνησης και στην ισχυρή λειτουργική δομή της. Εξειδικεύεται σε λύσεις προς ιδιώτες για τη μείωση οφειλών, την εξατομικευμένη εξυπηρέτηση μέσω συμφωνιών με τους πελάτες και τη διαχείριση των «κόκκινων» δανείων.