Πωλήσεις ρωσικών μετοχών στο Λονδίνο

Οι διεθνείς διαχειριστές εγκαταλείπουν τις θέσεις τους sτις ρωσικές εταιρείες καθώς έχει αυξηθεί ραγδαία η μεταβλητότητά τους.

Παραδοσιακά, οι ρωσικές μετοχές που διαπραγματεύονται στο Λονδίνο έχουν υψηλότερες τιμές από αυτές που ισχύουν στην εσωτερική αγορά της Ρωσίας (premium) διότι δεν ενέχουν συναλλαγματικό κίνδυνο.

Τώρα όμως, οι ξένοι διαχειριστές εξέρχονται γρήγορα από τις ρωσικές μετοχές, πιο γρήγορα από τις πωλήσεις που κάνουν οι ντόπιοι, και το σπρεντ έχει μειωθεί σημαντικά. Τέτοιες διαφορές προκύπτουν για πρώτη φορά μετά από ένα χρόνο.

Η διαφορά μεταξύ της τιμής της μετοχής της εταιρείας λιανικών τροφίμων Magnit PJSC μειώθηκε σχεδόν στο στενότερο εύρος σε σχέση με ένα χρόνο πριν, στο 22%. Σημειώνεται ότι η διαφορά αυτή ήταν 31% μέσα στο 2015 (το σπρεντ μεταξύ των δύο αγορών απεικονίζεται στο διάγραμμα).

“Οι ξένοι διαχειριστές μπορούν να πωλήσουν γρήγορα τις ρωσικές μετοχές και να πάνε σε κάποια άλλη αναδυόμενη αγορ;a όπου μπορούν να πάρουν καλύτερη απόδοση με με μικρότερο κίνδυνο,” ανέφερε Αναστασία Λεβάσοβα, διαχειρίστρια κεφαλαίων που επιβλέπει 450 εκατ. δολ. σε μετοχές αναδυόμενων αγορών στην Blackfriars Asset Management Ltd. στο Λονδίν.

«Οι ντόπιοι επενδυτές είναι πιο ανθεκτικοί στο «τραινάκι του τρόπου» που εμφανίζει η ρωσική αγορά και εμφανίζονται πιο πρόθυμοι να κρατήσουν τις μετοχές τους, δεδομένου ότι έχουν πολύ λιγότερες εναλλακτικές λύσεις.”

Σημειώνεται ότι η μετοχή της Magnit έχει πέσει 12% στο Λονδίνο το 2016, ενώ η τιμή της παρέμεινε αμετάβλητη στη Μόσχα στο ίδιο χρονικό διάστημα. Και η Megafon, μια εταιρεία κινητής τηλεφωνίας έχει πέσει 13% στο Λονδίνο, δύο φορές περισσότερο από όσο στη Μόσχα. Τέλος η Gazprom Neft έχει χάσει 14% στο Λονδίνο και μόνο 6,3% στη Μόσχα φέτος.