Αύξηση 13,4% στο ενεργητικό των αμοιβαίων κεφαλαίων το 2015

Τα ενεργητικό σε όλες τις κατηγορίες των αμοιβαίων κεφαλαίων αυξήθηκε το 2015 φτάνοντας στα 14,35 δισ. ευρώ έναντι 12,65 δισ. ευρώ στο τέλος του 2014, παρουσιάζοντας αύξηση 13,45%, σύμφωνα με την Ενωση Θεσμικών Επενδυτών.

Πιο αναλυτικά:

  • Στην αγορά των αμοιβαίων κεφαλαίων, το 2015, έκλεισε με σημαντική αύξηση του συνολικού ενεργητικού αμοιβαίων κεφαλαίων κατά 19,7% από την αρχή του έτους και διαμορφώθηκε σε  7.238 εκ. ευρώ, έναντι 6.047 εκ ευρώ το 2014.

Το 2015 έκλεισε με συνολικές εισροές ύψους 1.152 εκ., ευρώ οφειλόμενες κυρίως στην εισροή κεφαλαίων στα ΑΚ Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχυπρόθεσμης Διάρκειας.

Η εισροή κεφαλαίων έλαβε χώρα σταδιακά στη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου και μέχρι την επιβολή των capital controls στις 28/06/2015.

Οι αποδόσεις διαμορφώθηκαν θετικά στις περισσότερες επιμέρους κατηγορίες.

Τις υψηλότερες μέσες αποδόσεις ανά κατηγορία κατέγραψαν, τα Ομολογιακά Ελλάδας με 15,29%, η μικρή κατηγορία των Μετοχικών ΑΚ Αμερικής με 9,18% και τα Μετοχικά Αναπτυγμένων Αγορών με 8,36%. Υψηλή θετική απόδοση είχαν και τα Διεθνή Ομολογιακά ΑΚ με 9,03%.

Στην κατηγορία των Μετοχικών ΑΚ Ελλάδας τα 23 από τα 28 αμοιβαία κεφάλαια είχαν με αποδόσεις από -23,53% έως 0,73%. Εντούτοις έδωσαν καλύτερες αποδόσεις από το Γενικό Δείκτη του Χ.Α. που κατέγραψε πτώση -23,58%,.

Η αγορά των Αμοιβαίων Κεφαλαίων εμφανίζεται διαφοροποιημένη στη συνολική σύνθεσή της με την κατηγορία των ΑΚ Χρηματαγοράς να κατέχει πάνω από το 1/4 της αγοράς, (29% επί του συνόλου), των Ομολογιακών ΑΚ 1/5 της αγοράς (20% επί του συνόλου), των Μικτών ΑΚ (15% επί του συνόλου), των Μετοχικών ΑΚ (14% επί του συνόλου) και των Funds of Funds (14% επί του συνόλου).

  • Στον τομέα του Asset Management, το σύνολο των υπό διαχείριση κεφαλαίων των 6 ΑΕΠΕΥ μελών της Ε.Θ.Ε. και των 12 ΑΕΔΑΚ Διευρυμένου Σκοπού, σημείωσε αύξηση ύψους 9,57% από την 31/12/2014 και διαμορφώθηκε σε 4.726 εκ. ευρώ έναντι 4.314 εκ. ευρώ.
  • Στον κλάδο των Α.Ε.Ε.Α.Π., για τις 3 Εταιρίες Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας μέλη της ΕΘΕ, και το 2015 ήταν έτος ανάπτυξης καθώς το σύνολο των επενδύσεών τους σε ακίνητα με 31/12/2015 ξεπερνάει τα 2.360 εκ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση ύψους 4,41% από την 31.12.2014.
  • Τέλος, οι 2 Α.Ε.Ε.Χ. έκλεισαν το 2015 με υψηλό μεσοσταθμικό Discount -28,5%, συνολικό ενεργητικό 19,3 εκ. ευρώ και μέση σταθμισμένη απόδοση από την αρχή του έτους -13,3%.