Πρωτογενές πλεόνασμα στο τετράμηνο, αλλά με υστέρηση εσόδων από φόρους

Σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2016, παρουσιάζεται έλλειμμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 154 εκατ. ευρώ έναντι ελλείμματος 510 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2015 και στόχου του Προϋπολογισμού 2016 για έλλειμμα 2.284 εκατ. ευρώ.

Το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα ύψους 2.715 εκατ. ευρώ, έναντι πρωτογενούς πλεονάσματος 2.103 εκατ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2015 και στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 566 εκατ. ευρώ.

Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 16.014 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση κατά 148 εκατ. ευρώ ή 0,9% έναντι του στόχου.

Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 14.104 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 322 εκατ. ευρώ ή 2,3% έναντι του στόχου.

Ειδικότερα, την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2016 αύξηση έναντι του στόχου oil7παρατηρήθηκε στις εξής κατηγορίες εσόδων: